Leveransprotokoll

Leveransprotokollet för en OVK-besiktning är ett formellt dokument som registreras hos kommunens stadsbyggnadskontor (eller liknande) där fastigheten finns. Protokollet skapas av den certifierade OVK-besiktningsmannen som del av leveransen i OVK-besiktningen. 

Protokollet kan utformas fritt efter besiktarens och fastighetsägarens önskemål. Många kontrollanter är anslutna till branschorganisationen Funkis. Funkis har tillsammans med några aktörer utformat en standardmall som de flesta besiktningsföretag använder sig av.