Jämtlands län

Nedan finner ni företag som utför OVK-besiktning i:
Östersund, Åre, Bräcke, Strömsund och Härjedalen.

Oktopal AB


OVK besiktning i Jämtland

Oktopal utför OVK, radonmätning och energideklarationer. Vi är tio kvalificerade konsulter och sex kvalificerade besiktningsmän. Kontor finns i Östersund och verksamheten bedrivs i hela Jämtlands län.

 

OVK i Jämtland

Hitta en OVK-kontrollant att utföra obligatorisk ventilations-kontroll via formuläret.

OVK behöver utföras av certifierad personal. För att bli ceritiferad krävs först branscherfarenhet och sedan en godkänd utbildning.

OVK besiktning