Certifierad besiktningsman

Krav för att bli OVK-kontrollant 

En OVK-kontrollant är en person eller ett företag som är behörig att genomföra en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) enligt Boverkets föreskrifter om ventilationskontroll i bostäder och lokaler. En OVK-kontrollant är vanligtvis en person med kunskap och erfarenhet inom ventilationssystem och luftkvalitet. Kontrollanten ska utföra OVK-besiktningen och upprätta en besiktningsrapport som visar på ventilationsanläggningens status och eventuella brister. För att få utföra en OVK-besiktning krävs en särskild certifiering från Boverket. OVK-kontrollanten är oberoende av fastighetsägaren och ska utföra besiktningen objektivt och opartiskt. Kontrollanten ska också ha försäkring som täcker eventuella skador som kan uppstå under besiktningen. Sammanfattningsvis är OVK-kontrollanten en behörig person som utför obligatorisk ventilationskontroll och upprättar besiktningsrapporten.

Boverket

Boverket är en svensk statlig myndighet som ansvarar för frågor som rör bostäder, byggande och samhällsplanering. Boverket arbetar för att utveckla en hållbar och attraktiv bebyggelsemiljö, främja en god boendemiljö och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Boverket har flera olika uppgifter och ansvarsområden, bland annat:

 1. Utveckla och tolka regler och föreskrifter inom bostads- och byggsektorn: Boverket utvecklar och tolkar regler och föreskrifter som rör byggande, bostäder och samhällsplanering. De arbetar också med att utveckla nya tekniska lösningar för att skapa en hållbar och effektiv bebyggelsemiljö.
 2. Ge stöd och rådgivning till kommuner, myndigheter och allmänheten: Boverket ger stöd och rådgivning till kommuner, myndigheter och allmänheten inom frågor som rör bostads- och byggsektorn.
 3. Kontrollera och granska bygglov och andra tillstånd: Boverket granskar och kontrollerar bygglov och andra tillstånd som rör bostads- och byggsektorn för att säkerställa att de uppfyller kraven i gällande regler och föreskrifter.
 4. Bevaka och analysera utvecklingen på bostadsmarknaden: Boverket bevakar och analyserar utvecklingen på bostadsmarknaden för att kunna ge råd och rekommendationer till politiker och andra beslutsfattare.
 5. Driva forskning och utveckling inom bostads- och byggsektorn: Boverket driver forskning och utveckling inom bostads- och byggsektorn för att hitta nya lösningar och metoder som kan bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Sammanfattningsvis är Boverket en viktig myndighet som arbetar för att skapa en hållbar, trygg och trivsam boendemiljö för alla svenskar.

Krav

För att bli en OVK-kontrollant (Obligatorisk Ventilationskontroll) i Sverige krävs det att man har kunskap och kompetens inom området. Här är de vanliga kraven för att bli en OVK-kontrollant:

 1. Utbildning: Du behöver ha en relevant utbildning inom bygg- och fastighetsbranschen eller ventilationsteknik. Det kan vara en eftergymnasial utbildning på högskolenivå, en KY-utbildning eller en YH-utbildning. Utbildningen ska vara på minst 120 högskolepoäng eller motsvarande.
 2. Erfarenhet: Du behöver ha minst 3 års relevant yrkeserfarenhet inom området.
 3. Certifiering: Du behöver ha en certifiering som OVK-kontrollant från en certifieringsorganisation som är godkänd av Boverket. Certifieringsorganen ställer vanligtvis krav på att du genomgår en utbildning och avlägger en certifieringsexamen.
 4. Kunskap om regelverket: Du behöver ha god kunskap om de regler och föreskrifter som gäller för OVK-kontroll, som exempelvis Boverkets byggregler, Arbetsmiljölagen och Miljöbalken.
 5. Kommunikationsförmåga: Du behöver ha god kommunikationsförmåga för att kunna kommunicera med fastighetsägare, entreprenörer och andra involverade parter på ett professionellt sätt.
 6. Ansvarsfullhet: Som OVK-kontrollant har du ett stort ansvar för att utföra korrekta och rättvisa kontroller, samt att dokumentera och rapportera eventuella brister och felaktigheter.

Det är viktigt att notera att kraven kan skilja sig något mellan olika certifieringsorganisationer, så det kan vara en god idé att undersöka deras krav innan du påbörjar utbildning och certifiering.

Kännetecken för certifierade personer

För att se om någon är certifierad för att utföra OVK-besiktningar kan du kontrollera om personen har en giltig certifiering från en certifieringsorganisation som är godkänd av Boverket. Certifieringsorganisationen bör ha utfärdat ett certifikat till personen som visar att de har klarat av utbildningen och certifieringsexamen. Du kan också kontrollera certifieringsorganets hemsida för att se om personen finns med på deras lista över certifierade OVK-kontrollanter. Om personen är certifierad bör de kunna visa upp sitt certifikat och informera om vilket certifieringsorgan som utfärdat det. Det är viktigt att notera att det finns vissa personer eller företag som kan utföra ventilationskontroller utan att vara certifierade. Därför är det alltid bäst att välja en certifierad OVK-kontrollant för att säkerställa att arbetet utförs på ett korrekt sätt och enligt gällande regler och krav.