OVK-besiktningen

Planering och förberedelse

En OVK behöver föregås av planering och framtagande av dokument som är relevanta och viktiga för att kontrollanten ska göra jobbet på effektivast möjliga sätt. Bra är om ett tidigare OVK-protokoll finns att utgå ifrån. Därefter behöver kontrollanten veta om det har skett något arbete med ventilationssystemet sedan senaste OVK-besiktning. Finns ett mekaniskt ventilationsaggregat (FT, FTX, etc) behövs fakta om dess aggregatets prestanda. Kontrollanten behöver besöka och besikta aggregatet som en del av OVK:n.

I flerfamiljsbostäder behöver en representant för hyresgäster och de boende som kommunicerar och planerar hur kontrollanten kan ta sig in i lägenheterna. Olika tillvägagångssätt är vanliga:

- boende är hemma vid besiktningstillfället

- central nyckel används via förvaltare eller boenderepresentant

- nyckel överlämnas på morgonen (lämna hemmet på väg till jobbet) 

 

Genomförande av OVK

Vid OVK besiktning i ett flerfamiljshus behöver följande bedömas i varje lägenhet: 

- existerande frånluftskanaler (typ, skick, uppmätning av luftflöde)

- inluftsventiler (typ, skick)

Några rum har särskilt stor betydelse för inomhusmiljön, där ventilation måste vara god och där särskilda installationer av mekaniska fläktar inte får finnas:

- badrum och toalett 

- kök 

Fastigheter med självdrag kan inte besiktas under den varma årstiden (maj-sep) på grund av att självdragsflödena blir för låga. 

Där mekaniska ventilationssystem finns görs besiktning av aggregatet.

 

Leverans av OVK-protokoll

När OVK besiktningen är genomförd ska den certifierade kontrollanten upprätta rapport och protokoll. När protokollet är färdigt rapporteras det in till kommunens avdelning för OVK, vanligen under byggnadsnämnden eller organisationen som jobbar med "Boende, hälsa och miljö". Fastighetsägaren får en kopia av rapporten och kan därefter agera på de åtgärder som behöver utföras för att fastigheten ska vara riktig och ha frisk luft i byggnaden. 

 

OVK-bilder

Här visar vi några bilder som är relevanta inom OVK-sammanhang.